مسیر حرفه‌ای و شغلی کارشناس محتوای متنی

برای تبدیل شدن به کارشناس محتوای متنی به چه مهارت‌های نیاز دارم؟

مسیر شغلی من

اگر بخواهم در حوزۀ تولید محتوا کار کنم باید چه مهارت‌هایی داشته باشم؟

چگونه در این مسیر بیاموزم؟

این ها سؤالاتی هستند که ممکن است برای همۀ ما پیش بیاید. متأسفانه تر این که در فضای وب فارسی به ندرت چنین محتوایی پیدا می‌شود.

به همین دلیل تصمیم گرفتیم این مسیر را به صورت یک راهنما در اختیار شما بگذاریم.

این راهنما به چهار قسمت مجزا از هم تفکیک می‌شود.

مسیر شغلی و حرفه ای کارشناس محتوای متنی

مهارت‌های مورد نیاز تولید کنندۀ محتوای متنی

سبد مهارتی نویسندگی

سبد مهارتی دیجیتال نویسی

سبد مهارتی کار با «سیستم‌های مدیریت محتوا»

سبد مهارتی دانش عمومی و پایۀ سئو

سبد مهارتی نویسندگی شامل چه مهارت‌هایی است؟

کلمه‌نویسی

ساختن زنجیرۀ کلمات

ساختن جملات کوتاه

نوشتن صفحات صبح‌گاهی

نوشتن متن‌های پانصد کلمه‌ای

نوشتن متن‌های هفتصد کلمه‌ای

نوشتن متن‌های هزار کلمه‌ای

فهم ساختار کلمه و جمله

فهم دستور زبان فارسی

فهم و درک از علایم نگارشی صحیح

فهم دستورات نگارشی زبان فارسی

واژه گزینی

رفرنس‌های آموزشی سبد مهارتی نویسندگی : چالش نگارش،  شاهین کلانتری، مدرسۀ نویسندگی، واژه‌بان (در حال تکمیل) 

سبد مهارتی دیجیتال نویسی شامل چه مهارت‌هایی است؟

تایپ ده‌انگشتی (یک مزیت محسوب می‌شود.)

نرم افزار ورد پایه

الف) کار با Fonts و Paragraph

ب) کار با Subscript, Superscript, Color  و Spacing Scale

پ) Justify, Bullet Points, Indentation, Line Spacing, Sort و Direction

ت) Insert Image, Edit and format

ث) Find and Replace

نرم افزار ورد مقدماتی

الف) Size, Margins, Columns

ب)  Watermark, Page Color, Borders

پ) Theme Options

ت) Styles Menu Options

نرم افزار ورد پیشرفته

الف) Tables

ب) Shapes

پ) Charts

ت) Header and Footer

ث) Breaks and Hyphenation

ج) References, Footnotes, and Citation

چ) Index Entry and Mark Entry

ح) Review Menu (یک مزیت محسوب می‌شود.)

خ) Macros

رفرنس‌های آموزشی : فرادرس 

سبد مهارتی کار با CMS ها شامل چه مهارت‌هایی است؟

 

دانش عمومی سیستم‌‌های مدیریت محتوا 

الف) شناخت سیستم‌های مدیریت محتوا

ب) شناختن رفرنس‌های آموزشی سیستم‌های مدیریت محتوا

پ) نحوۀ کار با سیستم‌های مدیریت محتوا

ت) چرایی نیاز به سیستم‌های مدیریت محتوا

 

کار با سیستم‌های مدیریت محتوا 

الف) کلیات صفحۀ مدیریت سیستم

ب) کار با افزونه‌ها

پ) کار با پوسته‌ها

ت) تنظیم منوی نمایش و سفارشی‌سازی

ث) ایجاد برگه و فهرست

ج) اضافه کردن محتوای چندرسانه‌ای به کتابخانه

چ) ابزارک‌های مختلف

ح) ایجاد نوشته در سیستم مدیریت محتوا

خ) ادیت و بارگزاری محتوای چند رسانه‌ای

د) درج Embedded Content

ذ) دسته‌ها و برچسب‌ها در سیستم مدیریت محتوا

ر) کار با افزونه‌های سئو

ز) کار با افزونه‌های پردازش تصویر

ژ) کار با افزونه‌های ویرایش متن نظیر Tiny MCE

س) درون‌ریزی و برون‌ریزی در سیستم مدیریت محتوا

ش) قرار دادن تصویر شاخص و استفاده از آن

ص) ساختارهای مختلف متن

ض) Pingback

ط) مدیریت کامنت‌ها

رفرنس‌های آموزشی : همیار وردپرس، سایلاگ، فرادرس 

سبد مهارتی دانش عمومی و پایۀ سئو شامل چه مهارت‌هایی است؟

مفهوم سئو

کاربرد سئو

الگوریتم‌های گوگل

ابزارهای سئو

On-Page SEO

Off-Page SEO

Link Building

White Hat SEO

Black Hat SEO

Spam Flag

Backlinks, Forelinks, Inbound Links, Outbound Links

رفرنس‌های آموزشی: آکادمی ای‌نتورک، سایت شخصی حمیدطهماسبی

 

منبع تکمیلی برای آموزش بیشتر: سری سواد دیجیتال ، سری آموزشی سئو، سری آموزشی تولید محتوا، سری آموزشی گزارش نویسی، سری آموزشی تسلط مهارت کلامی 

دکمه بازگشت به بالا