چک لیست‌های محتوایی

چک‌لیست‌های محتوایی ارائه شده در این صفحه، به مرور زمان تکمیل می‌شوند.

این چک‌لیست‌ها عمدتا حول موضوع «استراتژی محتوا» به رشتۀ تحریر درآمده‌اند.

چک لیست شرح
دموی استراتژی محتوا

پروتکل و ساختار محتوایی

چک‌لیست تدوین استراتژی محتوا

برنامه‌ریزی استراتژی بازاریابی محتوایی

شرح وظایف تیم محتوا 

تقویم توزیع محتوای نمونه (Hubspot)

تقویم توزیع محتوای باشگاه محتوا

فرمول‌های مهم بازاریابی محتوایی

راهنمای تدوین استراتژی محتوا و استراتژی بازاریابی محتوایی

شرح وظایف اعضای تیم تولید محتوا و ساختار مناسب سازمانی تیم محتوا 

چک‌لیست گام‌ به گام تدوین استراتژی محتوا 

شرح اقدامات نمونه برای تدوین استراتژی بازاریابی محتوایی از David Meerman

شرح وظایف اعضای تیم محتوا به تفکیک جایگاه سازمانی

تقویم نمونه توزیع محتوا که از سایت Hubspot دریافت شده‌است.  

تقویم توزیع محتوای باشگاه محتوا که به صورت اختصاصی تولید شده‌است. 

برای تدوین و بازبینی استراتژی محتوا، فرمول‌ها و سؤالات مهمی هستند که باید به آن‌ها پاسخ دهید.

دکمه بازگشت به بالا