شاخص‌های محتوایی بسیار مهم هستند.

در واقع تمام بار و تمام چیزی که از محتوا می‌خواهیم را با شاخص‌های محتوایی می‌سنجیم.

غیر از آن هر شاخصی، محدودیت‌های خودش را هم دارد.

علاوه بر محدودیت هر شاخصی همیشه هم نمی‌تواند برای سنجش و ارزیابی «محتوا» به کار رود.

در واقع تشخیص و تعیین شاخص‌های محتوایی برای هر نوع محتوای خاص، هر کسب‌وکار خاص و در کل هر چیزی که قرار است آن را بسنجیم، محدودیت‌ها و چالش‌های فراوانی دارد.

در این مقاله می‌کوشیم در مورد این محدودیت‌ها بیشتر بنویسیم.

  استراتژی استفادۀ بهینه از شبکه‌های اجتماعی رایگان