فلسفۀ محتوا و استراتژی محتوا (محتوای ۴٫۰ چیست؟)

  (این مطلب به دلیل اهمیت «گالنر» از وب سایت وی برای استفادۀ عمومی با اندکی دخل و تصرف نقل می‌شود. گالنر

بیشتر بخوانید

فلسفۀ محتوا چیست و چرا باید فیلسوف محتوا تربیت کرد؟

فلسفه به یونانی در مفهوم «دوست‌دار خرد» معنا می‎‌شود و عبارت‌ است از مداقه و تفکر در مورد مسائل اساسی

بیشتر بخوانید

چرا باید قبل از تهیه استراتژی محتوا، “فلسفۀ محتوا” را فهمید؟

در تهیه و تدوین استراتژی محتوا همواره نخستین گام را «پژوهش محتوایی» دانسته اند. قبل از دست به قلم شدن

بیشتر بخوانید

آسیب‌شناسی محتوایی و آفات تولید محتوا

مقدمه فضای محتوای دیجیتال فارسی، تا حد زیادی شبیه فضای محتوای آفلاین تولیدی ماست. همان دغدغه ها، همان دیدگاه ها

بیشتر بخوانید

محتوا چیست و مدیر ارشد محتوا کیست؟

اگر واژه “محتوا” را گوگل کنیم، نتایج جستجو ممکن است ما را شگفت زده کنند. عمده مطالبی که خواهید یافت،

بیشتر بخوانید