محتوا هم طراحی می‌شود؟

بله محتوا هم طراحی می‌شود.

اجازه بدهید داستان را با ساده‌ترین تعریف آغاز کنیم.

اگر واژه «Content Design» یا «طراحی محتوا» را گوگل کنید، احتمالا اولین نتیجه چیزی شبیه این باشد:

Designing Content, not creating Copy

Gov.uk

بنابراین در همین ابتدای کار متوجه هستیم که با تعریفی فراتر از آن‌چه به نظرمان می‌رسد روبرو خواهیم شد.